Favoriter

INFRASTRUCTURE

 

Hi-Con utforskar högpresterande betongs potentialer inom affärsområdet  INFRASTRUCTURE.

 

Infrastrukturen växer ständigt och anpassar sig till nya trafikmönster och belastningar. Den högpresterande betongens speciella egenskaper är idealisk för lösningar inom infrastrukturen. Hi-Con producerar skräddarsydda broar för lätt trafik, t.ex. gång- och cykelbroar. Högpresterande betong kan med fördel även användas till inklädnader i tunnelbanesystem, vägräcken, bullerskydd, avloppssystem, kaj och hamnanläggningar.

 

Se en brolösning från Hi-Con Nederland

 

Inspiration


HI-CON INSIDE Nyheter direkt i din inkorg
Referense: Catharinabrug, NL
Läs mer Vad är högpresterande betong?
Chikaner Hjallerup, DK

Kontakt

Vill du veta mer om möjligheterna inom affärsområdet infrastructur?

Peter Vendelin Olesen
Group CEO